پشتیبانی

پشتیبانی شرکتآرین تجارت هخامنش

شرکت آرین تجارت هخامنش با بهره گیری از نیروهای خبره و مجرب در حوزه مهندسی ماشین آلات بانکی ، توانایی ارائه خدمات را در دورترین نقاط کشور دارد.

مراحل اعلام خرابی دستگاه های خودپرداز در شرکت آرین تجارت هخامنش به شرح ذیل می باشد :
1- تماس با شرکت و ثبت و اعلام خرابی
2- هماهنگی با بخش خدمات و پشتیبانی شرکت
3- تماس با مشتری و بررسی علت خرابی
4- هماهنگی زمان حضور متخصصان شرکت در محل
5-تست قطعات بعد از انجام تعمیرات و یا تعویض قطعه
6-پرداخت مبالغ جهت دستگاه های خارج گارانتی