ارائه سوئیچ

ارائه سوئیچآرین تجارت هخامنش

سوئیچ بانکی در حوزه تجارت الکترونیک و بانکداری مفهومی معادل شعبه مجازی دارد ؛ بدین صورت که اگر در شعبه واقعی مشتریان افراد جامعه هستند و دارای شماره مشتری و شماره حساب ، در سوئیچ نیز افراد با شماره کارت و شماره ترمینال مشخص می گردند.
در سوئیچ احراز هویت با ارائه کارت و رمز آن یا ترمینال و رمز ترمینال میسر می گردد.
امروزه تمام دستگاه های استاندارد پرداخت مانند دستگاه خودپرداز (ATM) و دستگاه های کارتخوان (POS) برای پردازش کارت های اعتباری ، هوشمند و سیستم های پول نقد به سوئیچ نیاز دارند.
سوئیچ یک نرم افزار پرداخت الکترونیک برای هدایت پایانه های دستگاه های خودپرداز ، سوئیچ تراکنش ها ، مدیریت کارت و تعامل با سوئیچ دستگاه خودپرداز و سوئیچ های دیگر بانک ها است. بدین ترتیب سوئیچ یک راهکار ضروری برای ارائه دهندگان سیستم های پرداخت بانکی می باشد.
شیوه کار سوئیچ :
پیام سوئیچ ممکن است از یک دستگاه خودپرداز (ATM) ، دستگاه های کارتخوان (POS) یا دیگر دستگاه های بانکی وارد شود ، هنگام دریافت ، سوئیچ دستگاه خودپرداز پیام را بررسی می کند ، اگر بلوک وجود داشته باشد آن را تایید می نماید و سپس پیام را با توجه به ارقام اختصاصی به شماره حساب مربوطه ارجاع می دهد.
این مسیریابی ممکن است به یک سیستم تبادلات بانکی مرکزی برای بررسی موجودی و تایید تراکنش و یا به سوئیچ دستگاه خودپرداز(ATM) بانک دیگر منتقل شود . به عنوان مثال ، اگر مشتری بانک A کارت خود را در دستگاه خودپرداز (ATM) متعلق به بانک B قرار دهد ، این پیام به سوئیچ دستگاه خودپرداز(ATM) بانک B منتقل خواهد شد. سوئیچ دستگاه خودپرداز(ATM) بانک B ، این پیام را بررسی می کند و براساس شماره حساب ، سوئیچ دستگاه خودپرداز(ATM) مناسب برای تماس با بانک A اختصاص می دهد . سپس این پیام را برای سوئیچ دستگاه خودپرداز(ATM) بانک A ارسال می نماید.